Periode: 1 januari 2012 – heden

Probleemstelling / vraagstelling: Achmea verhuurt haar eigen gebouwen aan derden. Achmea heeft behoefte aan ondersteuning door een externe partij om haar taken als verhuurder naar behoren uit te voeren.

Oplossing: Als eerste werd de locatie Noordwijk ondergebracht. Voor de opdrachtgever werden de huurnota’s en het klachtenonderhoud verzorgd. Vervolgens zijn ook de locatie Leiden en Den Haag ingebracht als te verzorgen diensten aan Achmea en haar huurders. Van alle gebouwen zijn gebouwdocumenten ondergebracht in de digitale gebouwenboeken.

Periode: 2013

Probleemstelling / vraagstelling: De energiekosten kunnen niet juist verdeeld worden in verband met het ontbreken van bijgewerkte installatieschema’s en energie tussenmeters.

Oplossing: De energiestromen werden door de door ons geïnstalleerde  dataloggers in kaart gebracht waarna vervolgens de opdrachtgever werd geadviseerd over het plaatsen van tussenmeters. Ook werd het onderhoud van de technische installaties opnieuw aanbesteed. Het registreren van het verbruik, het plaatsten van tussenmeters en het afsluiten van nieuwe onderhoudskosten resulteerden in een verlaging van de servicekosten.