Opdrachtgever: World Trade Center Schiphol Airport

Periode: 1 september 2014 – heden

Probleemstelling / vraagstelling: De opdrachtgever wil zich voor het toezicht op de kwaliteit op van de uit te voeren gevelwerkzaamheden, de prijsvorming en de wijze van uitvoering in dit project laten vertegenwoordigen door een ter zake kundige adviseur;

Oplossing: Door intensieve controles op de bouwplaats en aan de gevels zullen tijdens het werk eventuele onvolkomenheden bij het plaatsen van het glas en het aanbrengen van de aluminium kliklijsten tijdig worden geconstateerd en kunnen worden hersteld. Daarnaast zal door de kennis van de UAV-gc de opdrachtgever juist geadviseerd kunnen worden over de prijsvorming.